Veroz

Veroz is een platform van ondernemers in de zorg. Veroz wil dat ondernemers in de zorg doelmatig en innovatief kunnen werken aan de kwaliteit van zorg. Daarom denkt Veroz mee over de randvoorwaarden voor een vruchtbaar ondernemersklimaat in de zorg. Opstart en visievorming

Eind 2008-begin 2009 heb ik het kleine bureau opgezet en Anne van Dam aangetrokken, zij is nog steeds aan Veroz verbonden. Naast praktische zaken als statuten, jaarplannen en begroting, lag de eerste maanden de nadruk op visievorming.


Bestuur

Het actieve dagelijks bestuur (Willem Stevens, Hans Kamps, Robin Linschoten en Willem Vermeend) had veel ideeën.
Om die te toetsen, voerde ik gesprekken met ondernemers in de zorg, lees meer  
 

Netwerkpartners

In nauwe samenwerking met het bestuur heb ik vele netwerkpartners aangetrokken (koepels in de zorg) en betrokken weten te houden. In mei 2010 vond de officiële startbijeenkomst plaats voor de partners.  

Agenda setting

Vanaf de zomer tot in januari 2011 is met de partners gewerkt aan een integraal visiedocument waarmee "verantwoord ondernemerschap in de zorg" op de agenda werd gezet.


Regeerakkoord

Die integrale visie was een mijlpaal in de zorg, waar het domeindenken nog sterk is. Mede daardoor heeft het visiedocument met veel succes gediend als input voor het regeerakkoord van dit kabinet.  
Leerstoel

Onlangs is ook een andere belangrijke ambitie van Veroz gerealiseerd: een leerstoel op het gebied van ondernemerschap in de zorg. Professor Loek Winter hield onlangs zijn oratie op Nijenrode, lees meer ...